Нова податкова накладна вже у СОТА

194 30.05.2022

27.05.2022 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану” від 12.05.2022 р. № 2260-IX (далі - Закон № 2260).

Зазначений Закон № 2260 передбачає, зокрема, відновлення податкового обов’язку платників податків в частині дотримання термінів реєстрації податкових накладних (далі - ПН) та розрахунків коригування (далі - РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Кого це стосується?

Обов'язок реєстрації ПН/РК під час дії воєнного стану покладено на суб'єктів господарювання (далі - СГ), які:

  • мають можливість здійснювати реєстрацію ПН/РК у визначені законодавством терміни;
  • відновили можливість виконувати свої податкові обов’язки.  

Граничний строк реєстрації ПН/РК.

Законом № 2260 передбачено, що до 15 липня 2022 року необхідно зареєструвати всі ПН/РК, граничний строк яких припав на період з 24.02.2022 по 27.05.2022 р.

Зверніть увагу! Якщо СГ немає змоги, в силу обставин непереборної сили, здійснювати реєстрацію ПН/РК, такий СГ й надалі звільняється від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, але повинен зареєструвати всі ПН/РК протягом 6 місяців після припинення воєнного стану.

Ті СГ, що відновили можливість виконання своїх податкових обов'язків - повинні зареєструвати всі свої ПН/РК протягом 60 днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливостей.

Реєстрація ПН/РК з 1 березня 2022 р. здійснюється за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.01.2022 р. № 15. Так,

  • Податкова накладна - ідентифікатор форми J/F1201013;           
  • Додаток №1 до податкової накладної - J/F1201113;   
  • Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної - J/F1201213.

Розглянемо, як процес реєстрації нових форм ПН/РК відбувається у СОТА.

! Вебсервіс СОТА, враховуючи вимоги Закону № 2260, створив можливість імпортувати та копіювати ПН/РК старих форм у нову.

Щоб імпортувати податкові накладні або розрахунки коригування до програми, виконайте наступні дії: вибрати функцію Інше - Імпорт та обрати документ, який буде імпортуватись у вебсервіс СОТА.

Натиснувши на кнопку Імпорт, необхідно обрати формат документа, що буде імпортуватись (рис. 1).

СОТА, податкова накладна, ПН, реєстрація податкових накладних

Рис. 1

Далі з'явиться вікно імпорту, в якому необхідно буде обрати файли ПН/РК для імпорту (рис. 2).

СОТА, податкова накладна, ПН, реєстрація податкових накладних

Рис. 2

Після імпортування в програмі з'явиться повідомлення, в якому буде зазначено код документа за новою формою (рис. 2.1).

СОТА, податкова накладна, ПН, реєстрація податкових накладних

Рис. 2.1

Таким чином, вебсервіс СОТА автоматично при імпортуванні ПН/РК старої форми конвертує їх у нову.

Крім того, можна скористатись функцією копіювання, натиснувши кнопку СОТА, податкова накладна, ПН, реєстрація податкових накладних.

Після обрання ПН, що копіюються у вікні “Дата виписки”, необхідно обрати дату, наприклад, “Як в оригіналі” (рис. 3).

СОТА, податкова накладна, ПН, реєстрація податкових накладних

Рис. 3

Після обрання дата складання ПН нової форми буде такою ж, як і в документі, з якого відбувалось копіювання.

У Реєстрі первинних документів з'явиться ПН за новою формою (рис. 4).

СОТА, податкова накладна, ПН, реєстрація податкових накладних

 

Рис. 4

Як бачите, ніяких зайвих рухів для реєстрації ПН/РК. Навіть ті ПН/РК, що створювались ще й у лютому-березні 2022 р., дуже швидко реєструємо за новою формою та вимогами законодавства.

Вебсервіс СОТА працює для Вас! Разом до Перемоги!!!